Γιατί να μας επιλέξετε

Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

cobas 6000 - Roche

Sysmex CA-1500

Sysmex XN-550

Το Βιοπαθολογικό εργαστήριο του Διαγνωστικού μας Κέντρου διαθέτει τους υπερσύγχρονους αυτόματους αναλυτές ROCHE Ελβετίας.

Αναλυτικότερα:

  • Μικροβιολογικό
  • Βιοχημικό
  • Αιματολογικό
  • Ορμονολογικό
  • Ανοσολογικό- Ιολογικό
  • Πηκτικότητας, Ηλεκτροφορήσεις
  • Νεοπλασματικοί Δείκτες
  • Αλλεργιολογικό, Επίπεδα Φαρμάκων & Τοξικών Ουσιών
  • Μοριακός Μικροβιολογικός Έλεγχος.