Πακέτα Check up

Mini Μικροβιολογικό Check Up (20€)

  • Γενική Αίματος
  • ΤΚΕ
  • Σάκχαρο
  • Τριγλυκερίδια
  • LDL- HDL
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print